Bestyrelse
Bestyrelsen i Esport Vesthimmerland

På den ordinær generalforsamling onsdag  den 2,  juni 2021, blev der valgt og konstitueret ny bestyrelse.
Formand
HT
Henrik Thomsen
40 27 61 18
Næstformand
MB
Magnus Berge
29 71 20 56
Sekretær
TJ
Thomas Jensen
31 22 57 35
Kasser
File
Bent G. Jensen
21 47 33 72
Bestyrelsesmedlem
JP
Jesper Peters
20 83 10 54
Suppleanter:
ME
Mikkel N. Eriksen
51 91 03 91
Suppleanter:
File
Jan Kirchhoff
51 48 86 56