Etiske kodeks regler

Foreningens formål    Forventningsafstemning og spilleregler

Foreningens formål

  1. Foreningens formål er at samle interesserede indenfor Esporten, afholde åbne spilleaftener, faste træningstider, turneringer og arrangementer henvendt til denne gruppe.
  2. At udbrede kendskabet til Esport.
  3. At give medlemmerne et socialt netværk.
  4. At give unge aktiviteter, der er et alternativ til sportsklubber og ungdomsklubber.
  5. At give medlemmerne mulighed for at deltage aktivt i en demokratisk forening.
  6. At arbejde for socialt udsatte unge.
  7. Være med til at forebygge social mobning og racisme på internettet ved oplysning og læring.


Respekt for hinanden og udstyr

Der er forskel på hvordan man kan opføre sig hjemme på værelset og når man er sammen

med andre til træning. Når vi sidder mange sammen, kan vi – som udgangspunkt – ikke

råbe og opføre os udadreagerende. Ud over, at det forstyrrer, så fjerner det også fokus og

alle får mindre ud af træningen.

Vi taler pænt til hinanden, og fokuserer på konstruktivt feedback.

Vi accepterer ikke toxic tale, trolling eller andre former for negativ tale. Både i lokalet og på

de digitale kanaler.

Vi passer på alt udstyr. Det er vigtigt, at du også passer på det. Derfor må du ikke slå på/slå med eller på anden måde behandle udstyret hårdhændet.


Forventningsafstemning og spilleregler

Træning

Det skal være sjovt at gå til træning, men vi træner samtidig seriøst for at blive bedre.

I Esport Vesthimmerland forventer vi, at du kan træne fokuseret uden for meget fjolleri uanset, om

du synes øvelsen er let eller ej. Vi træner seriøst når vi skal og fjoller, når der er tid til det.

Træning er ikke kun kamp. Til alle spil findes der både teori, teknisk træning og øvelser og

ikke alt foregår på computeren.

Det er vigtigt at du lytter til træneren og træner det som træneren har planlagt. Hvis du er

uenig eller har forslag til andre øvelser, vil træneren sikkert gerne høre om det efter


Etisk Kodeks 

 Spillereglerne i Esport Vesthimmerland er baseret på esportens etiske kodeks, som beskrevet bl.a. af 

DGI ETISK KODEKS